Kapela u Zaluki Lipničkoj

Kapela Majke Božje Žalosne

Ova građevina je novijeg doba, građena na prijelazu iz XIX na XX stoljeće, u tradicionalnim oblicima i duhu historijskog ekleticizma. To je manja jednobrodna crkvica, pravokutnog tlocrta sa zaobljenom apsidom i zvonikom nad glavnim pročeljem. Kapela pripada lipničkoj župi.