Kapela u Bubnjarcima

Kapela Svetog Križa u Bubnjarcima

Prije osnivanja žakanjske župe, ova kapela sagrađena 1753. godine pripadala je starijoj župi u Lipniku. Sama kapela spominje se još 1688. godine i bila je građena u stilu ostalih sakralnih objekata ovog područja, bez zvonika sa preslicom. Današnji izgled kapele zaokružen je nakon mnogobrojnih obnova. U crkvi se nalaze dva bočna oltara datirana 1830. godinom, a kapelu okružuje seosko groblje.