Vatrogastvo

Vatrogastvo na području općine Žakanje ima gotovo stoljetnu tradiciju. Zanimljiv je podatak da je općina Žakanje, po broju vatrogasaca i dobrovoljnih vatrogasnih društava u odnosu na broj stanovnika najbrojnija u Republici Hrvatskoj. Ukupno postoji 11 Dobrovoljnih vatrogasnih društava s preko tisuću vatrogasaca udruženih u općinsku Vatrogasnu zajednicu. Sva vatrogasna društva posjeduju vatrogasne domove i tradicionalno su nositelji svih društvenih događanja u svojim mjestima.

Najstarije Dobrovoljno vatrogasno društvo na području općine je DVD Bubnjarci osnovano 1925. godine. Ostala društva su: Jurovski Brod, Jurovo, Mišinci, Brihovo, Zaluka Lipnička, Pravutina, Velika Paka, Žakanje, Žakanjska Sela i Kohanjac.

 


Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Žakanje za 2018. godinu


Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Žakanje u 2017. godini


Plan zaštite od požara Općine Žakanje
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije


Odluka o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru