Jednostavna nabava

Pravilnik o jednostavnoj nabavi1. Postupak jednostavne nabave E-JN-3

 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje

Općina Žakanje raspisuje javni poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta na području općine Žakanje.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 600.000 kuna (PDV uključen).

Ponuda se podnosi na Obrascu 1 koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponuda. Ponudi se prilaže popunjeni troškovnik (Prilog 1). Rok za predaju ponuda je najkasnije do 24. travnja 2017. godine u 12,00 sati.

Svi uvjetni za dostavu ponuda nalaze se u Pozivu za dostavu ponuda

Poziv za dostavu ponuda

Prilog1- Troskovnik

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika

 


Pregled sklopljenih ugovora o jednostavnoj nabavi u 2017. godini

Odluka o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Izvješće o bagatelnoj nabavi u 2016. godini

Izvješće o bagatelnoj nabavi u 2015.godini