Urbanistički plan uređenja

Urbanističi plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo