Prostorni plan

09. lipnja 2018.- Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 7. jednici održanoj 07. lipnja 2018. godine donijelo Odluku I. izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem


29. ožujka 2018.- Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 6. jednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donijelo Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem


23. lipnja 2015. -Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 15. sjednici održanoj 23.06.2015. godine donijelo I. izmjene i dopune prostornog plana Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.

 

TEKST_PPUO Žakanje

PPUO Žakanje- I. izmjene i dopune-pročišćeni tekst odredbi za provođenje

0_Oznaka izmjena i dopuna PPUO Žakanje

1_Namjena površina PPUO Žakanje

2A_Promet_PPUO Žakanje

2B_Posta i elektronicke komunikacije PPUO Žakanje

2C_Vodnogospodarski sustav PPUO Žakanje

3A_Uvjeti korištenja PPUO Žakanje

3B_Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju PPUO Zakanje

3C_Mjere zaštite PPUO Žakanje

4A_Građevinska područja PPUO Žakanje

4B_građevinska područja PPUO Žakanje

4C_građevinska područja PPUO Žakanje

4D_građevinska područja PPUO Žakanje

4E_građevinska područja PPUO Žakanje

4F_građevinska područja PPUO Žakanje

4G_građevinska područja PPUO Žakanje

4H_građevinska područja PPUO Žakanje

4I_građevinska područja PPUO Žakanje

4J_građevinska područja PPUO Žakanje

4K_građevinska područja PPUO Žakanje