Prostorni plan

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŽAKANJE SA SMANJENIM SADRŽAJEM

28. ožujka 2019.- Donesena Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

PPUO Žakanje _procisceni_pdf


21. ožujka 2019.- Utvrđen je konačni prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja sa smanjenim sadržajem.

PPUO Zakanje_II ID_pdf_KPP


20. ožujka 2019.- Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi

Izvješće o provedenoj ponovljenoj javnoj raspravi


22. veljače 2019.- Otvara se ponovna javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem. Ponovljena javna rasprava traje od 22.02. do 11.03.2019. godine. Više informacija na:

Ponovljena javna rasprava o II. izmjenama i dopunama PPUO Žakanje 


05. veljače 2019.- Izvješće o provedenoj javnoj raspravi 

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi


04. siječnja 2019.- Otvara se javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem. Javna rasprava traje od 04.01. do 21.01.2019. godine. Više detalja pogledajte na:

Javna rasprava o II. izmjenama i dopunama PPUO Žakanje 


28. prosinca 2018.- Općinski načelnik donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš


27. prosinca 2018.- Zaprimljeno je mišljenje Karlovačke županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

Mišljenje Karlovačke županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene


20. prosinca 2018.- Zaprimljeno je mišljenje Karlovačke županije da za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, niti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Mišljenje Karlovačke županije o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš i potrebi provedbe postupka glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu


18. lipnja 2018.- Općinski načelnik je dana 18. lipnja 2018. godine donio Odluku o pokretnju postupka ocjene o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.

Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš 

Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

Programska polazišta i ciljevi izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem


09. lipnja 2018.- Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 7. jednici održanoj 07. lipnja 2018. godine donijelo Odluku I. izmjenama i dopunama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanje


29. ožujka 2018.- Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 6. jednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donijelo Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem

 I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŽAKANJE SA SMANJENIM SADRŽAJEM

23. lipnja 2015. -Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 15. sjednici održanoj 23.06.2015. godine donijelo I. izmjene i dopune prostornog plana Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.

TEKST_PPUO Žakanje

PPUO Žakanje- I. izmjene i dopune-pročišćeni tekst odredbi za provođenje

0_Oznaka izmjena i dopuna PPUO Žakanje

1_Namjena površina PPUO Žakanje

2A_Promet_PPUO Žakanje

2B_Posta i elektronicke komunikacije PPUO Žakanje

2C_Vodnogospodarski sustav PPUO Žakanje

3A_Uvjeti korištenja PPUO Žakanje

3B_Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju PPUO Zakanje

3C_Mjere zaštite PPUO Žakanje

4A_Građevinska područja PPUO Žakanje

4B_građevinska područja PPUO Žakanje

4C_građevinska područja PPUO Žakanje

4D_građevinska područja PPUO Žakanje

4E_građevinska područja PPUO Žakanje

4F_građevinska područja PPUO Žakanje

4G_građevinska područja PPUO Žakanje

4H_građevinska područja PPUO Žakanje

4I_građevinska područja PPUO Žakanje

4J_građevinska područja PPUO Žakanje

4K_građevinska područja PPUO Žakanje