Socijalni programi

Općina Žakanje daje slijedeće oblike pomoći u okviru Socijalnog programa:

  1. Naknada za troškove stanovanja
  2. Jednokratna novčana pomoć za nabavku drva za ogrjev
  3. Podmirenje troškova prehrane učenika osnove škole Žakanje
  4. Podmirenje troškova nabave udžbenika za učenike Osnovne škole
  5. Podmirenje troškova prijevoza učenika osnovne i srednjih škola
  6. Pomoć u troškovima ukopa
  7. Sredstva za  darivanje prigodnih poklon paketa za blagdane (uskrsne i božićne blagdane)
  8. Jednokratna novčana pomoć za opremanje novorođenčadi
  9. Sanacija stambenih objekata

 


Socijalni program Općine Žakanje za 2017. godinu

I. Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Žakanje za 2017. godinu

II. izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Žakanje za 2017. godinu