Školstvo

Tradicija osnovnog školstva na podrulju općine Žakanje seže i dalje od jednog stoljeća. Prva osnovna škola sagrađena je u Žakanju 1857. Danas je zgrada te stare škole napuštena, a nastava se od 1958. godine odvija u novim prostorima koji su 1972. i 1986. nadograđivani. Osnovna škola Žakanje od 1994. godine djeluje samostalno s područnim školama u Kamanju, Ribniku, Bubnjarcima, Kaštu i Radatovićima.

Više informacija možete potražiti na web stranicama OŠ Žakanje.