Dječji vrtić

Na području Općine Žakanje od 1. srpnja 2015. godine predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi obavlja Dječji vrtić Čarolija, Žakanje.

U vrtiću se provode tri programa:

-redoviti desetostni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi – koji broji 24 djece u vrtićkoj i 12 djece u jasličkoj skupini

-Program predškole – koji obuhvaća djecu s područja Općina Žakanje, Ribnik i Kamanje, te isti trenutno pohađa 22 djece s tih područja

- Kraći odgojno-obrazovni program u trajanju od dva puta po 3 sata u popodnevnom terminu od 16:00 do 19:00 sati -koji također obuhvaća djecu s područja Općina Žakanje, Ribnik i Kamanje od navršene 3. godine starosti do polaska u program predškole – kroz tri skupine program broji 30 djece

Ekonomska cijene vrtića koja pokriva troškove izdataka za radnike, prehranu djece, uvijete boravka, matrijalne, energetske i komunalne izdatke iznosi 2.100,00 kuna od koje Općina Žakanje za djecu sa svog područja sufinancira 1400,00 , a roditelji 700,00kn. Za drugo dijete cijena vrtića za roditelje je 600,00 kn, a za treće dijete iz iste obitelji vrtić je za roditelje besplatan.

Program predškole prema zakonskoj obavezi besplatan je za roditelje te svaka Općina pokriva troškove za djecu s svog područja u iznosu od 200,00 kn za puni mjesec, a program se odvija paralelno s školskom pedagoškom godinom.

Cijena kraćeg odgojno-obrazovnog programa za puni mjesec iznosi 200,00 kn, a isti se odvija od 9og do kraja 6og mjeseca iduće kalendarske godine.

 

Tjedni raspored rada

Kurikulum DV Čarolija

Godišnji plan i program rada