Dječji vrtić

NOVE CIJENE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA ČAROLIJA

Na 2. sjednici Općinskog vijeća Općine Žakanje koja je održana 13. srpnja 2017. godine donesena je nova Odluka o sufinanciranju programa Dječjeg vrtića Čarolija. 

Ekonomska cijena boravka djeteta u Dječjem vrtiću „Čarolija“ iznosi 1.950,00 kuna mjesečno po djetetu.

Općina Žakanje sufinancira redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu od 1.450 kuna  mjesečno po djetetu, pa tako roditelji za jedno dijete u vrtiću plačaju cijenu u iznosu od 500 kuna mjesečno.

Za obitelji s troje ili više djece, za jedno dijete Općina Žakanje financira desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu pune ekonomske cijene, a kraći odgojno-obrazovni program u iznosu od 200,00 kuna mjesečno po djetetu u razdoblju trajanja programa, što znači da roditelji za to dijete ne plačaju ništa.

Program predškole Općina financira u iznosu od ukupno 3.000,00 mjesečno u razdoblju trajanja programa.  

Općina Žakanje za djecu s prebivalištem na području općine Žakanje, neće sufinancirati troškove programa u drugim odgojno-obrazovnim institucijama izvan Općine Žakanje, ukoliko isti nisu podnijeli Zahtjev za upis po posljednjem raspisanom natječaju Dječjeg vrtića „Čarolija“, ali zbog popunjenih kapaciteta nisu upisani u niti jedan program Dječjeg vrtića „Čarolija“.

 


PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE NA PODRUČJU OPĆINE ŽAKANJE

Na području Općine Žakanje od 1. srpnja 2015. godine predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi obavlja Dječji vrtić Čarolija, Žakanje.

U vrtiću se provode tri programa:

-redoviti desetostni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci rane i predškolske dobi

-Program predškole – koji obuhvaća djecu s područja Općina Žakanje, Ribnik i Kamanje

- Kraći odgojno-obrazovni program u trajanju od dva puta po 3 sata u popodnevnom terminu od 16:00 do 19:00 sati -koji također obuhvaća djecu s područja Općina Žakanje, Ribnik i Kamanje od navršene 3. godine starosti do polaska u program predškol

Ekonomska cijene vrtića koja pokriva troškove izdataka za radnike, prehranu djece, uvijete boravka, matrijalne, energetske i komunalne izdatke iznosi 2.100,00 kuna od koje Općina Žakanje za djecu sa svog područja sufinancira 1400,00 , a roditelji 700,00kn. Za drugo dijete cijena vrtića za roditelje je 600,00 kn, a za treće dijete iz iste obitelji vrtić je za roditelje besplatan.

Program predškole prema zakonskoj obavezi besplatan je za roditelje te svaka Općina pokriva troškove za djecu s svog područja u iznosu od 200,00 kn za puni mjesec, a program se odvija paralelno s školskom pedagoškom godinom.

Cijena kraćeg odgojno-obrazovnog programa za puni mjesec iznosi 200,00 kn, a isti se odvija od 9og do kraja 6og mjeseca iduće kalendarske godine.

 

Tjedni raspored rada

Kurikulum DV Čarolija

Godišnji plan i program rada