Proračun i proračunsko izvještavanje


Proračun Općine Žakanje je temeljni financijski akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu proračunsku godinu. Predstavlja zaokruženu cjelinu kojom se zadovoljavanju potrebe lokalne zajednice u skladu s ostvarenim prihodima proračuna i realnim mogućnostima financiranja.