Kontakt

OPĆINA ŽAKANJE:
OIB: 22280655264
Adresa: Žakanje 58, 47 276 Žakanje
Telefon: 047/757-836
Faks: 047/636-264
e-mail: opcina.zakanje1@ka.t-com.hr


Djelatnici Općinske uprave:

1. Anita Srbelj-Dehlić, dipl. oec. - Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
procelnik@opcina-zakanje.hr

2. Katarina Bukovac, mag. oec. - Viši stručni suradnik za financije i proračun
racunovodstvo@opcina-zakanje.hr

3. Ivan Sopčić - Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo - komunalni redar
ivan.sopcic@opcina-zakanje.hr

4. Evica Kuzman - administrativni referent
e.kuzman@opcina-zakanje.hr

5. Mirko Mlinarić - domar-vozač-ložač-dostavljač