Proračun 2018.

Financijsko izvješće od 01.01. do 31.03.2018. godine


Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 6. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donijelo I. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu


Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donijelo Proračun Općine Žakanje za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu kao i Plan razvojnih programa te Odluku o izvršavanju Proračuna.

Proračun Općine Žakanje za 2018.g. s projekcijama za 2019. i 2020.

Plan razvojnih programa za 2018. g. s projekcijama za 2019. i 2020.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Žakanje u 2018. godini

Vodič za građane uz Proračun Općine Žakanje za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu


Prijedlog Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu upućen je članovima Općinskog vijeća, a također je upućen na javno savjetovanje široj javnosti putem internetske i Facebook stranice Općine Žakanje (http://www.opcina-zakanje.hr/1/v/87/Javna-rasprava-o-Nacrtu-Proracuna-Opcine-Zakanje-za-2018.-godinu-s-projekcijama-za-2019.-i-2020.-godinu).