Proračun 2018.

Financijsko izvješće od 01.01. do 30.06.2018.


Financijsko izvješće od 01.01. do 31.03.2018. godine


Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 6. sjednici održanoj 29. ožujka 2018. godine donijelo I. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu


Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donijelo Proračun Općine Žakanje za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu kao i Plan razvojnih programa te Odluku o izvršavanju Proračuna.

Proračun Općine Žakanje za 2018.g. s projekcijama za 2019. i 2020.

Plan razvojnih programa za 2018. g. s projekcijama za 2019. i 2020.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Žakanje u 2018. godini

Vodič za građane uz Proračun Općine Žakanje za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu


Prijedlog Proračuna Općine Žakanje za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu upućen je članovima Općinskog vijeća, a također je upućen na javno savjetovanje široj javnosti putem internetske i Facebook stranice Općine Žakanje (http://www.opcina-zakanje.hr/1/v/87/Javna-rasprava-o-Nacrtu-Proracuna-Opcine-Zakanje-za-2018.-godinu-s-projekcijama-za-2019.-i-2020.-godinu).