Plan gospodarenja otpadom

Odluka o izradi Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje


Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje za razdoblje 2017.-2022.
Više na http://www.opcina-zakanje.hr/7/154/Javna-savjetovanja

Postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje 2017.-2022.
Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš PGO
Programska polazišta i ciljevi izrade PGO
Prilog II- Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

 

Temeljem članka 21. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, 94/13 i 73/17) i članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje za razdoblje 2017.-2022.

Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje za razdoblje 2017-2022

Plan gospodarenja otpadom Općine Žakanje za razdoblje 2017-2022


Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje u 2017. godini


Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2018. godini