Reciklažno dvorište

Općina Žakanje je ishodila Građevinsku dozvolu za izgradnju i opremanje Reciklažnog dvorišta s prilaznom cestom, kanalizacijom i odvodnjom oborinskih voda.

Izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevisnke dozvole financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 2.000.000 kuna, a Općina sredstva planira osigurati iz Struktorunog fonda Europske unije, pa je tako u fazi pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj.