Lokalni porezi

 


Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Žakanje 

Lokalni porezi Općine Žakanje su:
1. Prirez porezu na dohodak
2. Porez na potrošnju
3. Porez na kuće za odmor
4. Porez na korištenje javnih površina

 

Od 01.01.2018. godine Općina Žakanje je dužna uvesti i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak iznosi 5%, a od 01.01.2018. on se ukida.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%, a osnovica je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,00 kuna/m2 godišnje po metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine i to:
 1. Za kioske                                              80 kn     mjesečno
2. Za pokretne naprave                              30 kn     mjesečno
3. Postavljanje ljetnih terasa                       15 kn     mjesečno
4. Zabavni sadržaj                                      15 kn     mjesečno
5. Za rezervirana parkirališna mjesta            10 kn     mjesečno