LD Trčka Žakanje

Domicilno lovačko društvo na području općine Žakanje je LD "Trčka" Žakanje. Osnovano je 1963. godine i okuplja 42 lovca. Društvo posjeduje vlastiti lovački dom i brine se o lovištu, te organizira lovni turizam na prostoru općine.
Osim domicilnog društva na prostoru općine Žakanje djeluju i susjedna lovačka društva: LD "Srnjak" Ribnik i LD "Fazan" Ozalj.