Prostorni plan 2007

Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 23. sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donijelo Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem.

Vaš uvid u prostorni plan općine Žakanje možete ostvariti klikom na neki od ispod navedenih dokumenata.

Odluka o donošenju PPUO Žakanje

PPUO Žakanje 2007 - tekst

Građevna područja:

PPUO Žakanje - 4A

PPUO Žakanje - 4B

PPUO Žakanje - 4C

PPUO Žakanje - 4D

PPUO Žakanje - 4E

PPUO Žakanje - 4F

PPUO Žakanje - 4G

PPUO Žakanje - 4H

PPUO Žakanje - 4I

PPUO Žakanje - 4J

PPUO Žakanje - 4K