Sjednice Općinskog vijeća

MANDAT 2017-2021

 

13. sjednica Općinskog vijeća - 29. kolovoza 2019. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Žakanje

Poziv i materijali za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Žakanje

12. sjednica Općinskog vijeća- 30. svibnja 2019. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Žakanje
Poziv i materijali za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Žakanje

11. sjednica Općinskog vijeća- 28. ožujka 2019. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Žakanje
Poziv i materijali za 11. sjednicu Općinskog vijeća
PPUO Zakanje_II ID_pdf_KPP

10. sjednica
Općinskog vijeća- 07. veljače 2019. godine u 16,00 sati u vijećnici Općine Žakanje
Poziv i materijali za 10. sjednicu Općinskog vijeća

9. sjednica
Općinskog vijeća- 07. prosinca 2018. godine u 16,00 sati u vijećnici Općine Žakanje
Poziv i materijali za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Žakanje  

8. sjednica
Općinskog vijeća- 06. rujna 2018. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Žakanje
Poziv i materijali za 8. sjednicu Općinskog vijeća

7. sjednica
Općinskog vijeća- 07. lipnja 2018. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Žakanje
Poziv i materijali za 7. sjednicu Općinskog vijeća
Dopuna materijala: Izvješće o provedenim izborima

6. sjednica
Općinskog vijeća- 29. ožujka 2018. godine u 17,00 sati u vijećnici Općine Žakanje
Poziv i materijali za 6. sjednicu Općinskog vijeća
Dopune:
Prijedlog Odluke o osnivanju turističke zajednice
Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
Prijedlog Odluke o sporazumnom udruživanju

5. sjednica
Općinskog vijeća Općine Žakanje- 25. siječnja 2018. godine u 16,00 sati u vijećnici Općine Žakanje
Poziv i materijali za 5. sjednicu Općinskog vijeća
Materijali uz 3. točku Dnevnog reda-  Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo

04. sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje- 14. prosinca 2017. godine u 16,00 sati u vijećnici Općine Žakanje
Poziv i materijali za 4. sjednicu Općinskog vijeća
Materijali uz 25. točku-Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Žakanje

03. sjednica
Općinskog vijeća Općine Žakanje- 12. listopada 2017. godine u 17,00 sati u vijećnici Općine Žakanje
Poziv i materijali za 3. sjednicu Općinskog vijeća

02. sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje- 13. srpnja 2017. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Žakanje
Poziv i materijali za 2. sjednicu Općinskog vijeća

 

MANDAT 2013-2017

26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje saziva 26. sjednicu koja će se održati 11. travnja 2017. godine s početkom u 18,00 sati.
Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća
Dnevni red:
1. Usvajanje Strateškog razvojnog programa Općine Žakanje
Nacrt Strateškog razvojnog programa Općine Žakanje
Prilog- Nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture
Prilog- Terensko istrazivanje
- Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika s 25. sjednice Općinskog vijeća
Zapisnik s 25. sjednice Općinskog vijeća
3. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom
Nacrt Plana gospodarenja otpadom
4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo
Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Jurovo
5. Prijedlog Plana davanja koncesije za 2017. 
Prijedlog Plana davanja koncesija za 2017. godinu
6. Informacija o sadržaju Ugovora o darovanju nekretnina DVD Jurovo
Prijedlog Ugovora o darovanju nekretnina DVD-u Jurovo
7. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Žakanje za 2016. godinu

Poziv na 25. sjednicu Općinskog vijeća
Dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća - Plan civilne zaštite 2016
Dnevni red 22. sjednice Općinskog vijeća - Plan zaštite i spašavanja 2016
Dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 20. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća - Izvješće o stanju u prostoru
Dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 17. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 11. sjednice Općinskog vijeća
Dnevni red 10. sjednice Općinskog vijeća