Žakanjska Sela

Žakanjska Sela razbacana po vinorodnim brežuljcima, sa svojih vidikovaca pružaju lijep pogled na Žakanjsko Polje i dolinu Kupe. U Selima danas živi 160 stanovnika.