Jurovo

Jurovo je starije neselje udaljeno pola kilometra od državne ceste od Karlovca prema graničnom prijelazu Jurovski Brod. Mjesto se proteže do same obale Kupe koja je uređena u lijepa i privlačna kupališta. Danas Jurovo broji 90 stanovnika.