Jugovac

Nekad puno brojnije naselje na nadmorskoj visini preko četristo metara, stalnim je iseljavanjem ljudi, u potrazi trbuhom za kruhom svedeno na nekoliko pretežito, staračkih domaćinstava s jedva dvadesetak stanovnika.