Obrasci

e- građanin 


SOCIJALNI PROGRAM

OBRAZAC-Jednokratna novčana pomoć

OBRAZAC- Naknada za troškove stanovanja

OBRAZAC- Pomoć za nabavku drva za ogrijev

OBRAZAC- Pomoć za opremanje novorođenčadi

OBRAZAC-Pomoć za podmirenje troškova prehrane za učenike osnovne škole

OBRAZAC-Pomoć za sanaciju stambenog objekta

OBRAZAC-Pomoć za nabavu knjiga za učenike osnovne škole


POLJOPRIVREDA

OBRAZAC-Mjera 1-Potpore za uzgoj rasplodnih junica

OBRAZAC-Mjera 2-Potpore za premije osiguranje

OBRAZAC-Mjera 3- Potpore za umjetno osjemenjivanje krava i krmaca

OBRAZAC-Mjera 4-Potpore za pčelarstvo

OBRAZAC-Mjera 5-Potpore za uzgoj konja

OBRAZAC-Mjera 6-Potpore za izgradnju-rekonstrukciju-opremanje višegodišnjih nasada

OBRAZAC-Mjera 7-Potpore za izgradnju- rekonstrukciju- opremanje gospodarskih objekata

OBRAZAC-Mjera 8-Potpore za tov junadi

OBRAZAC-Mjera 9-Potpore za izradu sjenaže i silaže

OBRAZAC-Mjera 10-Potpore za uzgoj ovaca i koza

OBRAZAC-Mjera 11-12-Potpore za analizu stočne hrane-tla

OBRAZAC-Mjera 13-Potpore za stručni nadzor u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji

OBRAZAC-Mjera 14-Potpore za izradu projektne dokumentacije

OBRAZAC-Mjera 15-Potpore za edukaciju i stručno usavršavanje


GOSPODARSTVO

Obrazac-Mjera 1-Potpore za zapošljavanje

Obrazac-Mjera 2-Potpore za osnivanje trgovačkog društva-obrta-opg-a

Obrazac-Mjera 3-Potpore za razvoj seoskog turizma

Obrazac-Mjera 4-Potpore za pripremu EU projekata

Obrazac-Mjera 5-Potpore za polaganje stručnih i majstorskih ispita

Obrazac-Mjera 6-Potpore za izradu projektne dokumentacije

Obrazac-Mjera 7-Potpore za izgradnju-rekonstrukciju-opremanje poslovnih objekata


Izjava o korištenim potporama male vrijednosti