Zapošljavanje u Programu javnih radova

23.11.2017

Općina Žakanje raspisla je Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u programu javnih radova koji je objavljen na stranicama HZZ-a "Burza rada", a otvoren je od 23. studenog do 01. prosinca 2017. godine. U okviru javnih radova zaposlit će se 2 osobe na razdoblje od 6 mjeseci.

Poslovi obuhvaćeni Programom su čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge te ostali preventivno – uzgojni radovi planirani godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara.

Osobe koje se mogu zaposliti su:

- dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:  bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

- mlade osobe do 29 godina  prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

- mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

- osobe starije od 50  prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

- korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

- nezaposlene osobe prijavljene u eivdenciju nazaposlenih s prebivalištem na području općine Žakanje.

Zainteresirane osobe, koje ispunjavaju uvjete mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje.