Javna savjetovanja o nacrtima Programa za 2018. godinu

23.11.2017

Otvaraju se javna savjetovanja o nacrtima Programa za 2018. godinu. Pozivamo Vas da se uključite u javno savjetovanje koje je otvoreno od 23. studenog do 07. prosinca 2017. godine do 12,00 sati.

Sve primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati pisanim putem na Obrascu za sudjelovanje, na adresu:Općina Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje ili na mail adresu:  procelnik@opcina-zakanje.hr

Obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju

Nacrt Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Nacrt Programa poticanja gospodarskog razvoja za 2018. godinu

Nacrt Programa potpora u poljoprivredi za 2018. godinu

Nacrt Socijalnog programa Općine Žakanje za 2018. godinu