4. Postupak jednostavne nabave- E-JN-4- rekonstrukcija javne rasvjete

13.11.2017

Poziv za dostavu ponuda

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

Obrazac 1. za dostavu ponude

Troškovnik