Javni poziv za dostavu podataka o lokacijama na kojima se nalazi azbest

24.07.2017

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na području općine Žakanje u kojima se nalazi azbest da Općini Žakanje do 20.08.2017. godine, dostave podatke o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala na kojima se nalazi azbest (sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.).

 Prema članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.), vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest,dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

 Vlasnici, odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest, podatke o lokacijama mogu dostaviti

 osobno ili pismeno na adresuOpćina Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje ili

na adresu e-pošte: opcina.zakanje1@opcina-zakanje.hr  

Obrazac-azbest

Zamjena azbestnih krovova-obavijest