Isplate iz Proračuna Općine Žakanje

21.07.2017

Dana 19. srpnja 2017. godine iz Proračuna Općine Žakanje isplaćeno je za 2. kvartal 9.000 kuna korisnicima mjere Poticanja ostavljanja bređih junica prvotelki.

Dana 21. srpnja 2017. godine iz Proračuna Općine Žakanje isplaćeno je ukupno 33.500 kuna za projekte Udruga koje su u II. razdoblju financiranja prijavile svoje projekte na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro.