ODRŽANA 2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

14.07.2017

Dana 13. srpnja 2017. godine održana je sjednica Općinskog vijeća Općine Žakanje. Na sjednici se raspravljalo o 15 točaka dnevnog reda.

Raspravljalo se o Izvješću o ostvarenju proračuna Općine Žakanje za razdoblje siječanj- lipanj 2017. godine. Prema izvješću ostvareni su prihodi u iznosu od 2.354.784,49 kn, a rashodi u iznosu od 1.709.404,13. Uz preneseni višak iz 2016. godine, Općina tako raspolaže u sljedećem razdoblju viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 844.213,91kn.

Jedna od točaka dnevnog reda bile su i II. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje koji se povečava za 200.000 kn. Na prijedlog II. izmjena i dopuna bilo je nekoliko amandmana koji su svi jednoglasno usvojeni.

Načelnik Danijel Jurkaš predložio je da se poveća pozicija za izradu projektne dokumentacije uređenja i vatrodojave u Dječjem vrtiću "Čarolija" za ukupno 60.000 kuna. 

Vijećnik Krunoslav Ferko (HDZ) predložio je da se u Proračunu osigura nova pozicija u iznosu od 50.000 kuna za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije objekata društvene namjene, te da se poveća i udio sufinanciranja Općine u ekonomskoj cijeni boravka djeteta u DV Čarolija, tako da Općina sufinancira 1.450 kuna, a roditelji plaćaju iznos od 500 kuna. Za to je planirano dodatnih 43.000 kuna.

Vijećnica Jasmina Jurinčić (HDZ) predložila je da se umjesto samo za učenike 1. razreda OŠ Žakanje za koje se financiraju kompleti udžbenika, radnih bilježnica i mapa, financiraju radne bilježnice i mape za sve učenike. U tu svrhu osigurano je 80.000 kuna.

Vijećnik Mario Kohanić (HSS) predložio je da se uz poticanje osnivanja novih obrta i poduzeća, potiće i osnivanje novih Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji ulaze u sustav PDV-a. Tako je za poticanje osnivanja obrta, poduzeća i OPG-ova u sustavu PDV-a planirano 36.000 kuna.

Vijećnik Marko Boldin (Nezavisni) predložio je da se povećaju naknade za opremanje novorođenčadi i to da one iznose za 1. dijete 2.000 kuna, za 2. dijete 4.000 kuna, a za 3. i svako iduće dijete 6.000 kuna. Ta tu namjenu u Proračunu planirano je 60.000 kuna.

Svi amandmani kao i cjelokupne II. izmjene i dopune Proračuna Općine Žakanje jednoglasno su usvojene.

Dalje je na dnevnom redu bila i nova odluka o općinskim porezima koja je usklađena s novim Zakonom o lokalnim porezima, a propisuje ukidanje poreza na tvrtke koji se više ne naplaćuje od 01.01.2017., ukidanje poreza na kuće za odmor od 01.01.2018. godine, ali i obavezu uvođenja poreza na nekretnine od 01.01.2018. godine.

Vijećnik Nikola Sopčić (HDZ) predložio je da se od 01.01.2018. ukine prirez porezu na dohodak koji trenutno iznosi 5%. I ta je odluka s amandmanom jednoglasno usvojena.

Usvojene su još i odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalne infrastrukture , Socijalnog programa i Odluke o komunalnom redu, te Pravilnik o jednostavnoj nabavi usklađen s Zakonom o javnoj nabavi.

Novom Odlukom o uvjetima opskrbe toplinskom energijom propisana je mogućnost obračuna isporuke toplinske energije po potrošnji, dok je do sada bio obračun samo po površini. Poticaj je to svim vlasnicima prostorima kojima Općina isporučuje toplinsku energiju da ugrade mjerne uređaje potrošnje te povedu računa o potrošnji toplinske energije i uštedama. 

Imenovani su i Odbori kao stalna radna tijela Općinskog vijeća, te je primljena na znanje informacija o imenovanju novih redstavnika Općine Žakanje u poduzeća Azelija eko i Komunalno Ozalj.

Na zahtjev gospođe Dragice Debevec i MO Jurovo- Mišinci raspravljalo se i o asfaltiranju prometnice u naselju Mišinci te je sa 6 glasova ZA, 4 glasa PROTIV I 1 glasom SUZDRŽAN, donio Zaključak da se sukladno potpisanom Ugovoru i troškovniku izvrše radovi na asfaltiranju.

Sjednicu je medijski pratila TV4 rijeke.