STRUČNO PREDAVANJE O GOSPODARENJU ŠUMAMA U ŽAKANJU

10.05.2017

Udruga privatnih šumovlasnika "Breza" Bubnjarci, u suradnji s Općinom Žakanje organizira stučno predavanje s temama:

1. Konverzija šuma i prenamjena zemljišta

2. Korištenje subvencija za kupnju šumske opreme

3. Korištenje mikorize u podizanju nasada

Predavanje će se održati u petak, 12. svibnja 2017. godine s početkom u 20,00 sati u Osnovnoj školi Žakanje.

Plakat