JAVNI RADOVI

19.04.2017

Općina Žakanje raspisla je Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u programu javnih radova koji je objavljen na stranicama HZZ-a "Burza rada", a otvoren je od 20. travnja do 28. travnja 2017. godine.

Zainteresirane osobe, koje ispunjavaju uvjete mogu se javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje.


Više informacija dostupno je na http://www.opcina-zakanje.hr/1/52/Natjecaji