31.07.2020

NABAVKA RADNIH MATERIJALA ZA OSNOVNOŠKOLCE

I ove  godine Općina Žakanje nabaviti će za sve učenike Osnovne škole Žakanje radne bilježnice, likovne mape i radne materijale za tehničku kulturu.

Općina Žakanje provela je postupak Javne nabave čija vrijednost iznosi 53.532,63 kn. te će nabavljeni materijali biti podijeljeni učenicima u školi, početkom školske godine.