23.06.2020

Temeljem članka 8. i članka 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Žakanje, 06/17 i 01/18) Općina Žakanje objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje (E-JN-09/20)


Poziv za dostavu ponuda za radove na uređenju staze i platoa u Bubnjarcima

Troškovnik - groblje Bubnjarci