23.06.2020

Temeljem članka 8. i članka 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Općine Žakanje, 06/17 i 01/18) Općina Žakanje objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje (E-JN-01/20)

 

Poziv za dostavu ponuda za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje

Troškovnik- cesta Donji Bukovac

Troškovnik - cesta Žakanje

Troškovnik - cesta Ertić

Troškovnik - cesta Bubnjarci 2

Troškovnik - cesta Bubnjarci 1