Javna nabava E-JN-09/19 - instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU od izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA)

22.10.2019

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Zapisnik o otvaranju ponuda

Upisnik o zaprimanju ponuda

Poziv na dostavu ponuda-WIFI4EU

Troškovnik-WIFI4EU