Karlovačka županija - pametna županija

28.06.2019

Poštovani,

obavještavam Vas da je jučer u Karlovačkoj županiji održana tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen projekt Karlovačka županija - pametna županija i dokument "Strategija Karlovačka županija - pametna županija"

Vijest se može pogledati na poveznici:

https://www.kazup.hr/52-clanci/1001419-strategija-karlovacka-zupanija-pametna-zupanija.html

Strategija će biti usklađena s već postojećom odgovarajućom strategijom Grada Karlovca, ali će se u njoj obuhvatiti potrebe i svih ostalih gradova i općina Karlovačke županije za sličnim strategijama.
Jedan od najvažnijih elemenata buduće Strategije bit će otvorenost županijske/gradske/općinske uprave prema potrebama građana, koja će se ostvariti upotrebom informatičke tehnologije. Zbog toga će se prilikom izrade Strategije intenzivno komunicirati s građanima.
Za tu namjenu razvijen je anketni upitnik koji će se postaviti na web stranice županije/gradova/općina, kako bi omogućili građanima aktivno sudjelovanje u izradi Strategije. Anketni upitnik će biti otvoren do 31.8.2019. godine.