Potpisan ugovor o sufinanciranju projekta

21.05.2019

Načelnik Danijel Jurkaš danas je potpisao Ugovor o sufinanciranju projekta "Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Žakanje" u vrijednosti od 250.000 kuna, koje je odobrilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sukladno Pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.