Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

16.05.2019

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 04/18) načelnik Općine Žakanje objavljuje

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE JAVILI NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

Obavještavamo kandidate koji su se javili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati

u srijedu, 22. svibnja 2019. godine s početkom u 08,00 sati u vijećnici Općine Žakanje.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, te putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

Na mrežnim stranicama Općine Žakanje www.opcina-zakanje.hr navedeni su podaci s opisom poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provedbe te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru.