Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPUO Žakanje

09.04.2019

Općina Žakanje pristupit će izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja sa smanjenim sadržajem. 

Razlozi za izradu i donošenje III. Izmjena Plana su: Osiguranje mogućnosti izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, odnosno analiziranja i određivanja lokacije pročistača otpadnih voda, njegovog kapaciteta, način vođenja i priključenja mjesne kanalizacijske mreže na uređaj, određivanje mjesta upuštanja otpadnih voda u okoliš, a sve radi osiguranja što bolje kvalitete okoliša te dugoročno održivog prostornog i gospodarskog razvoja Općine Žakanje

Obuhvat III. Izmjena Plana su naselja  Žakanje, Bubnjarački Brod i Jurovski Brod,  a koja će se spojiti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.


Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Žakanje sa smanjenim sadržajem