Sjednica Savjeta mladih Općine Žakanje

27.03.2019

U petak, 29. ožujka 2019. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine Žakanje održat će se sjednica Savjeta mladih Općine Žakanje na kojoj će se raspravljati o uređenju igrališta kraj škole, organizaciji radionice keramike, organizaciji Ljetnog kina i sl.