Raspored odvoza krupnog otpada u 2019. godini

12.03.2019

Obavještavamo mještane Općine Žakanje da će Azelija eko d.o.o. odvoz krupnog otpada vršiti prema slijedećem rasporedu:

18.03.2019.         BUBNJARCI, DONJI I GORNJI BUKOVAC, JUROVSI BROD DO VATROGASNOG DOMA, GRANIČNI PRIJELAZ

19.03.2019.         JUROVO, BUBNJARAČKI BROD, MIŠINCI, ŽAKANJE, BRIHOVO,

LIPNIČKA ZALUKA, PRAVUTINA, ŽAKANJSKA SELA, VELIKA I MALA PAKA,

SRAČAK, ERTIĆ, MOŠANCI, KOHANJAC, JADRIĆI, STANKOVCI,

JUROVSKI BROD DO VATROGASNOG DOMA

26.03.2019.       ŽAKANJE ( CENTAR ), JUGOVAC, BREZNIK

Molimo da u krupni otpad ne stavljate: auto otpad, auto gume, građevinski otpad ( stolarija, šuta..)

Količina koju se besplatno odvozi je 1,5 m3 po domaćinstvu