Javno savjetovanje o nacrtu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Žakanje

12.03.2019

Temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 25/13 i 85/15) te Zaključka Načelnika Općine Žakanje (Klasa: 008-02/19-01/1, Urbroj: 2133/18-03-19-14, od 25. veljače 2019. godine) o upućivanju nacrta Plana djelovanja civilne zaštite, objavljuje se

JAVNO SAVJETOVANJE o nacrtu Planu djelovanja civilne zaštite

1. Objavljuje se javno savjetovanje o nacrtu Plana djelovanja civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Plana).

2. Javno savjetovanje će se održati u razdoblju od 04. ožujka do 21. ožujka 2019. godine

Za vrijeme trajanja savjetovanja, nacrt Plan bit će izložen na javni uvid u Vijećnici Općine Žakanje, Žakanje 58, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati.

Uvid u nacrt Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na službenoj web stranici Općine Žakanje http://www.opcina-zakanje.hr/.

3. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog nacrta Odluke mogu se davati cijelo vrijeme tijekom savjetovanja, zaključno do 21. ožujka 2019. godine

5. Način sudjelovanja sudionika u savjetovanju je slijedeći:

- građani i udruge sudjeluju u savjetovanju na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog odluke, upućuju nositelju izrade odluke pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi

Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u roku dostavljeni na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje, Žakanje 58 ili na adresu e-pošte: procelnik@opcina-zakanje.hr – u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


Nacrt Plana djelovanja civilne zaštite Općine Žakanje

Obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju

 


Zaključak o upućivanju nacrta Plana na javno savjetovanje

Javno savjetovanje o nacrtu Plana djelovanja civilne zaštite