Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 4. razdoblju financiranja projekata i programa udruga

31.12.2018

Po raspisanom Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2018. godini, u 4. razdoblju financiranja od 01. listopada do 30. studenog 2018. zaprimljne su 2 prijave od kojih su obje zadovoljile uvjete propisane natječajem.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava u 4. razdoblju financiranja

Izvješće o radu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava- 4. razdoblje

Odluka o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja u 4. razdoblju financiranja