Održana radionica o recikliranju i reciklažnom dvorištu za učenike Osnovne škole Žakanje

02.11.2018

U utorak, 30. listopada 2018. godine održana je radionica s učenicima Osnovne škole Žakanje od 1. do 8. razreda o recikliranju i reciklažnom dvorištu, na kojoj su obrađene teme: mogućnosti smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, uloga reciklažnog dorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Radionica je održana u okviru provedbe projekta "Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Žakanje", koji je sufinanciran sredstvima EU iz Kohezijskog fonda temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Fotogalerija: Radionica-RD Zakanje-Osnovna škola