Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima i studentima

26.10.2018

Povjerenstvo za dodjelu stipendija provelo je postupak pregleda o ocjene zahtjeva za dodjelu stipendija po raspisanom natječaju, te objavljuje Privremenu bodovu listu.

Podnositelji zahtjeva imaju pravo podnijeti prigovor na privremenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Nakon proteka roka za prigovor, načelnik će donijeti Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku godinu 2018/2019.

Privremena bodovna lista