Jednostavna nabava- E-JN-13/18- Izrada Strateškog plana razvoja turizma Općine Žakanje

23.10.2018

Općina Žakanje je dana 23. listopada 2018. godine obavila Poziv za dostavu ponuda za izradu Strateškog plana razvoja turizma Općine Žakanje. Poziv je objavljen u sustavu Agronet na Portalu ponuda, na poveznici: Poziv za dostavu ponuda.

Sredstva za izradu Strateškog plana razvoja turizma osigurana su temeljem Ugovora o financiranju (Broj: 919238/2018) koji je sklopljen s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u sklopu provedbe tipa operacije 7.1.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.