Poziv na radionicu o pravilnom odvajanju otpada, mogućnosti smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe te ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpad

01.10.2018

Poštovani mještani Općine Žakanje,

pozivamo Vas da u što većem broju dođete na radionicu koja će se održati 04. listopada 2018. godine s početkomu 18,00 sati u Osnovnoj školi Žakanje.

Radionica se organizira u okviru projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta uOpćini Žakanje“, a obuhvatit će slijedeće teme:

- Mogućnosti smanjenja nastanka otpada i ponovne upotrebe

- Pravilno odvajanje otpada u kućanstvima

- Uloga reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom

 

Cilj provedbe projekta "Izgradnja reciklažnog dvorišta" je unaprijediti sustav upravljanja otpadom u Općini Žakanje i povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. Izgradnjom reciklažnog dvorišta i podizanjem svijesti mještana o potrebi odvojenog prikupljanja otpada izravno će se smanjiti količine odloženog komunalnog otpada i negativan utjecaj na okoliš s jedne strane te stvoriti preduvjeti za odgovarajuću reciklažu, oporabu i ponovno korištenje otpada s druge strane.