Jednostavna nabava- E-JN-06/18-Izgradnja reciklažnog dvorišta- Aktivnosti promidžbe i vidljivosti

23.07.2018

U postupku jednostavne nabave usluga vanjskog stručnjaka za provedbu aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta za potrebe provedbe projekta "Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Žakanje", referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0047, Načelnik Općine Žakanje donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 


Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Zapisnik o otvaranju ponuda

Poziv na dostavu ponuda

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja