Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za radno mjesto komunalni redar- poljoprivredni redar

06.07.2018

Obavještavamo kandidate koji su se javili na natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje na radno mjesto komunalni redar- poljoprivredni redar da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati

u petak, 13. srpnja 2018. godine s početkom u 08,00 sati u vijećnici Općine Žakanje.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua, te putem provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

U priloženom dokumentu navedeni su opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja provedbe te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere, te područja i izvori za pripremu