Javno savjetovanje o nacrtu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

17.05.2018

Temeljem članka  29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18.) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednom zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za  Općinu Žakanje (KLASA:320-02/18-01/2,  URBROJ: 2133/18-03-18-14 ) od 14. svibnja 2018. načelnik Općine Žakanje dana 17. svibnja 2018. godine objavljuje

O B A V I J E S T

O POČETKU JAVNOG UVIDA U  PRIJEDLOG  PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

ZA OPĆINU ŽAKANJE

1.    Prijedlog  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Žakanje (u daljnjem tekstu: Program) izložen je na javni uvid u zgradi Općine Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje,  u trajanju od 18. svibnja do 01. lipnja 2018. godine, svakog radnog dana u trajanju od 07 do 15 sati. Na  izloženi Prijedlog Programa zainteresirane osobe mogu dati prigovore

 2.    O podnesenim prigovorima  odlučit će Općinsko vijeće Općine Žakanje u roku od 30  dana.

 3.    Nakon proteka Javnog uvida, načelnik će uputiti Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Žakanje, te podnesene prigovore, ukoliko ih ima, Općinskom vijeću Općine Žakanje na razmatranje,  odlučivanje  i donošenje.

4.    Prigovor se podnosi najkasnije do isteka roka javnog uvida u zatvorenoj omotnici, sa naznakom „Ne otvaraj-Prigovor na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Žakanje“- preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Općine Žakanje, Žakanje 58, 47276 Žakanje.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Prilog 1.- Popis poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju