Rezultati upisa u Dječji vrtić Čarolija, 2018/2019

27.04.2018

Dječji vrtić "Čarolija", Žakanje objavljuje upisne liste za pojedine programe:

Upisna lista- program predškole

Upisna lista- kraći odgojno-obrazovni program

Upisna lista- redovni program